вівторок, 20 лютого 2018 р.

ПРО ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ У НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

До 10 ключових компетентностей Нової української школи належать:
спілкування державною (рідною) мовами,
спілкування іноземними мовами,
математична компетентність,
основні компетентності у природничих науках і технологіях,
 інформаційно-цифрова компетентність,
уміння вчитися впродовж життя,
 ініціативність і підприємливість,
соціальна і громадська компетентність,
обізнаність і самовираження у сфері культури,
економічна грамотність і здорове життя.